مرکز زبان دانشگاه

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Quick Apply

فرم ثبت نام سریع

ویژه متقاضیان جدید دوره های آموزشی

آموزش زبان انگلیسی

حضوری و مجازی
- از سطح پایه تا پیشرفته ویرایش سوم تاپ ناچ/سامیت
- با ارائه گواهی از اداره روابط بین الملل دانشگاه

آمادگی MHLE/MSRT/EPT

حضوری 
مدرس: جناب آقای کاظم ساکت

- 25 جلسه 2 ساعته