صفحه نخست1402/7/30 20:16:03

مرکز زبان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  • اولین مرکز زبان دانشگاهی در استان یزد از سال ۱۳۸۷
  • ایده برتر دانشگاه در حیطه مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی در جشنواره شهید مطهری در سال ۱۳۹۲
  • کلاسهای اختصاصی برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی، و کارمندان دانشگاه

  • ارائه گواهی از سوی اداره روابط بین الملل دانشگاه
  • تخفیف های ویژه برای دانشگاهیان و خانواده کارمندان دانشگاه

Cloud Based Avada Finance
راهنمای ثبت نام

دوره های ارائه شده در نیمسال اول ۱۴۰۲

ورود به سامانه آموزشی
بازگشت به بالا