مرکز زبان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مرکز زبان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آموزش زبان انگلیسی

– حضوری

– از سطح پایه تا پیشرفته ویرایش سوم تاپ ناچ/سامیت
– با ارائه گواهی از اداره روابط بین الملل دانشگاه

مـعـرفـی دوره هـا
Cloud Based Avada Finance

آماده شروع کردن هستید؟

ثبت نام در ترم زمستان | ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ثبت نام در ترم جدید
ثبت نام در ترم جدید