زبان انگلیسی  General English

از سطح پایه تا پیشرفته

بر اساس ویرایش سوم کتابهای تاپ ناچ/سامیت

سه ترم در سال هر ترم 24 جلسه 100 دقیقه ای

هماهنگ با تقویم آموزشی دانشگاه

اطلاعات بیشتر

ثبت نام سریع در دوره


آمادگی آزمونهای داخلی MSRT/MHLE
طول دوره: یک ترم 22 جلسه ای

مدرس: جناب آقای کاظم ساکت

شنبه/سه شنبه ها (17 الی 19) شروع از 15 تیرماه

مناسب برای متقاضیان شرکت در آزمون دکترا

ثبت نام سریع در دوره


IELTS WRITING

مدرس: جناب آقای سعید جهان بین

شامل دو دوره

TASK 1 (Graph Summarizing): توصیف انواع نمودارها و جداول آماری در 5  جلسه

  : Essay Writingدر 20 جلسه

شروع از ١ تیرماه 98

شنبه ها 17 الی 21

ثبت نام سریع در دوره


 دوره ترمیک آمادگی برای آزمون  IELTS

طول دوره: 4 ترم 24 جلسه ای

بر اساس کتابهای  Cambridge Mindset

در چهار سطح پایه، 1، 2، و 3

ثبت نام سریع در دوره


آمادگی برای زبان آزمون ارشد علوم پزشکی

طول دوره: 20 جلسه

مدرس: جناب آقای کاظم ساکت

ثبت نام سریع در دوره


 آموزش زبان فرانسه

از سال 1393

مدرس: جناب آقای دکتر کامیار امامی

زمان: یکشنبه/چهارشنبه

ثبت نام سریع در دوره


 آموزش زبان آلمانی

مدرس: جناب آقای مسعود بهجو


ثبت نام سریع در دوره مورد نظر

شماره تلفن: 03536288150

ارسال پیام درخواست ثبت نام در تلگرام  @infossulc