آمادگی آزمونهای داخلی  MHLE | MSRT

طول دوره: یک ترم 21 جلسه ای

مدرس: جناب آقای کاظم ساکت

مناسب برای متقاضیان شرکت در آزمون دکترا

 

دوره ترمیک آمادگی آزمون  IELTS

طول دوره: 4 ترم 24 جلسه ای

مدرس سطح پایه: جناب آقای دکتر امین دهقان

مدرس سطح 2: سرکار خانم دکتر سیده الهام الهام بخش

بر اساس کتابهای  Cambridge Mindset

در چهار سطح پایه، 1، 2، و 3

 

Writing for IELTS

مدرس: جناب آقای سعید جهان بین

شامل دو دوره

 TASK 1 (Academic): نگارش نمودارهای آماری در 10 جلسه

  TASK 2 در 20 جلسه

 

آمادگی برای زبان آزمون ارشد علوم پزشکی

طول دوره: 12 جلسه

مدرس: جناب آقای کاظم ساکت

در سه بخش 

 

آموزش زبان فرانسه

از سال 1393

مدرس: جناب آقای دکتر کامیار امامی

زمان: شنبه/چهارشنبه

به همراه دوره آمادگی برای شرکت در آزمون TCF

 

آموزش زبان آلمانی

مدرس: جناب آقای مسعود بهجو

 

آموزش زبان از طریق فیلم

طول دوره: 12 جلسه

در سه سطح

مدرس: جناب آقای محمدحسین بشارتی

 

جهت ثبت نام در هر یک از دوره ها با شماره 03536288150 تماس حاصل نمایید.