مراحل ثبت نام

متقاضیان شرکت در دوره Top Notch برای اولین بار نیاز است در آزمون تعیین سطح شرکت کنند. پس از اعلام نتایج می توانند مراحل ثبت نام را به شرح زیر انجام دهند.

 نحوه ثبت نام:

واریز مبلغ شهریه

بانک سپه

         

تماس تلفنی یا مراجعه به مرکز جهت دریافت شماره زبان آموزی

 

ورود به سامانه ثبت نام

تکمیل فرم مشخصات

ثبت فیش

انتخاب کلاس

 

در صورت ثبت نام غیرحضوری عکس ساده ای از فیش پرداختی به شماره موبایل 09913720284 تلگرام شود.