مرکز زبان دانشگاه

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آموزش زبان انگلیسی

- از سطح پایه تا پیشرفته
- بر اساس ویرایش سوم کتابهای تاپ ناچ/سامیت
- هماهنگ با تقویم دانشگاه
- با ارائه گواهی از اداره روابط بین الملل دانشگاه

دوره کامل IELTS

- با تدریس جناب آقای سعید جهان بین
- شروع از نیمه دوم آبان ٩٨
- شنبه/سه سنبه ها 17 الی 21
- 25 جلسه چهار ساعته

آموزش زبان فرانسه

- با تدریس جناب آقای دکتر کامیار امامی
- یکشنبه/چهارشنبه
- در سه سطح: اول، A1 و B2
- بر اساس کتابهای Connexions و Comprehension Orale

آمادگی MHLE/MSRT

- با تدریس جناب آقای کاظم ساکت
-
شنبه/سه شنبه ها (17 الی 19)
- در یک ترم 24 جلسه ای

آموزش زبان آلمانی

- با تدریس جناب آقای مسعود بهجو
- بر اساس کتابهای Studio

Preparation Course

-  دوره ویژه دانشجویان جدید الورود پردیس بین الملل
-  از 20 مهر الی 28 آذر 98

آمادگی کارشناسی ارشد

- با تدریس جناب آقای کاظم ساکت
- در یک ترم 20 جلسه ای
- برگزاری در ترم بهمن