مرکز زبان دانشگاه

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آموزش زبان انگلیسی

- برگزاری بصورت مجازی در Adobe Connect
- شروع از 19 مهرماه
- از سطح پایه تا پیشرفته ویرایش سوم تاپ ناچ/سامیت
- با ارائه گواهی از اداره روابط بین الملل دانشگاه

دوره کامل IELTS

- با تدریس کاظم ساکت و دکتر امین دهقان
- دو روز در هفته
- 30 جلسه 150 دقیقه ای

آمادگی MHLE/MSRT/EPT

- دوره حضوری با تدریس کاظم ساکت
- دوره مجازی با تدریس دکتر امین دهقان
- در یک ترم 22 تا 24 جلسه ای

آمادگی کارشناسی ارشد

- با تدریس دکتر امین دهقان
- دوره مجازی

آموزش زبان فرانسه

- با تدریس دکتر کامیار امامی

Preparation Course

-  دوره ویژه دانشجویان جدید الورود پردیس بین الملل
-  یادگیری مهارتهای آکادمیک برای ورود به دانشگاه

آموزش زبان آلمانی

- بصورت ترمیک در 20 جلسه
- بر اساس کتابهای Studio
- با تدریس مسعود بهجو

FREE DISCUSSION

- دوره بحث آزاد
- ارائه توسط کاظم ساکت
- در 10 جلسه