مرکز زبان دانشگاه

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Quick Apply

فرم ثبت نام سریع

ویژه متقاضیان جدید دوره های آموزشی

آموزش زبان انگلیسی

مجازی
- از سطح پایه تا پیشرفته ویرایش سوم تاپ ناچ/سامیت
- با ارائه گواهی از اداره روابط بین الملل دانشگاه

آمادگی MHLE/MSRT/EPT

حضوری مدرس: کاظم ساکت

- در یک ترم 22 جلسه ای