مرکز زبان دانشگاه

آموزش زبان انگلیسی

- از سطح پایه تا پیشرفته
- بر اساس ویرایش سوم کتابهای تاپ ناچ/سامیت
- هماهنگ با تقویم دانشگاه
- با ارائه گواهی از اداره روابط بین الملل دانشگاه

کارگاه مهارت نوشتاری IELTS

Graph Summarizing
- با تدریس جناب آقای سعید جهان بین
- شروع از ١ تیر ٩٨
- در پنج جلسه 4 ساعته | شنبه ها 17 الی 21

آموزش زبان فرانسه

- با تدریس جناب آقای دکتر کامیار امامی
- یکشنبه/چهارشنبه
- بر اساس کتابهای Connexions و Comprehension Orale

آمادگی MHLE/MSRT

- با تدریس جناب آقای کاظم ساکت
- شروع از 15 تیرماه 98

- شنبه/سه شنبه ها (17 الی 19)
- در یک ترم 24 جلسه ای

آموزش زبان آلمانی

- با تدریس جناب آقای مسعود بهجو
- بر اساس کتابهای Studio

دوره ترمیک IELTS

- با تدریس سرکار خانم دکتر سیده الهام الهام بخش
- در 4 ترم 24 جلسه ای

- بر اساس کتابهای
 Cambridge Mindset

آمادگی کارشناسی ارشد

- با تدریس جناب آقای کاظم ساکت
- در یک ترم 20 جلسه ای
- برگزاری در ترم بهمن