مرکز زبان دانشگاه

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آموزش زبان انگلیسی

- از سطح پایه تا پیشرفته
- بر اساس ویرایش سوم کتابهای تاپ ناچ/سامیت
- شروع از 26 بهمن
- با ارائه گواهی از اداره روابط بین الملل دانشگاه

مهارت درک مطلب IELTS

- با تدریس جناب آقای سعید جهان بین
- شروع دوره Reading از سه شنبه 15 بهمن
- شنبه/سه شنبه ها 17 الی 21
- در چهار جلسه چهار ساعته

آموزش زبان فرانسه

- با تدریس جناب آقای دکتر کامیار امامی
- یکشنبه/چهارشنبه
- در دو سطح: A1 و B2

آمادگی MHLE/MSRT/EPT

- با تدریس جناب آقای کاظم ساکت
-
شنبه/سه شنبه ها (17 الی 19)
- در یک ترم 22 جلسه ای

آموزش زبان آلمانی

- با تدریس جناب آقای مسعود بهجو
- بصورت ترمیک در 20 جلسه
- بر اساس کتابهای Studio

Preparation Course

-  دوره ویژه دانشجویان جدید الورود پردیس بین الملل
-  یادگیری مهارتهای آکادمیک برای ورود به دانشگاه

آمادگی کارشناسی ارشد

- با تدریس جناب آقای دکتر امین دهقان
- در یک ترم 20 جلسه ای
- شروع از بهمن 98

FREE DISCUSSION

- دوره بحث آزاد
- با تدریس جناب آقای کاظم ساکت
- در 10 جلسه
- سه شنبه ها 18:30